• иглолистни
 • Произход: Румъния
 • Калоричност – 5 kwh/кг
 • Диаметър – 6 мм
 • Пепелно съдържание < 0.7% (550 °)
 • Влажност <= 10%
 • отговарят на на Европейския сертификат за качество
 • Цена за 980 kg: 579.97 лв.
 • Цена за пакет /15 kg./ : 9.25 лв.
 • *Цените са с ДДС
 • иглолистни
 • Произход: България,гр. Казанлък
 • Калоричност – 5 kwh/кг
 • Диаметър – 6 мм
 • Пепелно съдържание < 0.9%
 • Влажност < 8%
 • отговарят на на Европейския сертификат за качество